Trwa ładowanie...
d4dcu6x
espi

A.P.N. PROMISE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania liczby głosów. (1/2015)

A.P.N. PROMISE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania liczby głosów. (1/2015)

Share
d4dcu6x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | A.P.N. PROMISE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania liczby głosów. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 roku w wyniku otrzymał zawiadomienie od Secus Pierwszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Niepublicznych (w likwidacji) (Fundusz) o zmniejszeniu stanu posiadania akcji spółki APN Promise S.A. W dniu 23 grudnia 2014 r. Fundusz w drodze transakcji pakietowej na rynku NewConnect zbył 393 690 akcji spółki APN Promise S.A. stanowiących 4,82% kapitału zakładowego oraz 3,69 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed w/w transakcją Fundusz posiadał 470 003 akcji stanowiących 5,75% kapitału zakładowego oraz 546 316 głosów stanowiących 5,12% liczby głosów. Aktualnie Fundusz posiada 76 313 akcji stanowiących 0,93% kapitału zakładowego oraz 152 626 głosów stanowiących 1,43% ogólnej liczby głosów. Fundusz nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia. Fundusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje spółki Fundusz nie zawierał umów z osobami, o których mowa w
art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A.P.N. PROMISE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A.P.N. PROMISE S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-924 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KRYNICZNA | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 355 16 00 | | +48 22 355 16 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-008-86-82 | | 012521511 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Piotr Paszczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dcu6x

Podziel się opinią

Share
d4dcu6x
d4dcu6x