Trwa ładowanie...
d4inx5q
d4inx5q
espi

AB S.A. - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie nienależnie pobranej kwoty przez Raiffei...

AB S.A. - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie nienależnie pobranej kwoty przez Raiffeisen Bank Polska SA (40/2010)
Share
d4inx5q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie nienależnie pobranej kwoty przez Raiffeisen Bank Polska SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust.1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz. 259), w nawiązaniu do informacji podanej w raporcie półrocznym (za okres od 1 lipca 2008r do 31 grudnia 2008r), opublikowanym dnia 31 marca 2009 roku oraz późniejszych raportów okresowych opisujących postępowanie wszczęte przez Emitenta przeciwko Raiffeisen Bank Polska SA (Bank) w sprawie o zwrot nienależnie pobranej przez Bank kwoty wraz z odsetkami, informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, oddalił apelację Banku, tym samym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu zasądzający od Raiffeisen Bank Polska S.A. na rzecz Spółki AB S.A. kwotę 7.499.590 PLN wraz z odsetkami ustawowymi.Wyrok jest prawomocny.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AB Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
AB S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-416 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościerzyńska 32 32
(ulica) (numer)
71 32 40 500 071 32 40 529
(telefon) (fax)
www.ab.pl
(e-mail) (www)
895-16-28-481 931908977
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4inx5q

Podziel się opinią

Share
d4inx5q
d4inx5q