Trwa ładowanie...
d464b0l
espi

ABBEY HOUSE GROUP - Korekta RB 44/2014 - Skonsolidowany raport roczny za rok 2013 (47/2014) - EBI

ABBEY HOUSE GROUP - Korekta raportu EBI nr 44/2014 - Skonsolidowany raport roczny Abbey House Group S.A. za rok 2013 (47/2014)
Share
d464b0l
NEW CONNECT
Raport EBI nr 47 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Korekta raportu EBI nr 44/2014 - Skonsolidowany raport roczny Abbey House Group S.A. za rok 2013
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, iż w załączeniu do raportu EBI nr 44/2014 dotyczącego publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Abbey House Group S.A., zostały załączone pliki w nieodpowiedniej jakości co może rzutować na niepoprawne odczytanie danych w nich zawartych. W związku z powyższym Zarząd Emitenta ponownie publikuje skonsolidowany raport roczny Abbey House Group S.A. za rok 2013. Podstawa Prawna: § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
AbbeyHouseGroupS.A.-skonsolidowanyraportrocznyza2013r.-0.pdf
AHG-Opiniawrazzraportemzbadaniaskonsolidowanegosprawozdaniafinansoweg-1.pdf
AHG-Skonsolidowanesprawozdaniefinansoweza2013_r.-2.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jakub Kokoszka Prezes Zarządu
Izabela Depczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d464b0l

Podziel się opinią

Share
d464b0l
d464b0l