Trwa ładowanie...
d95zqda
d95zqda
espi

ABBEY HOUSE S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę powiązaną (29/2013)

ABBEY HOUSE S.A. - Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę powiązaną (29/2013)
Share
d95zqda
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
ABBEY HOUSE S.A.
Temat
Transakcja nabycia akcji Emitenta przez osobę powiązaną
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Emitenta Abbey House Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu zawiadomienia od pełnomocnika Constansia Services Limited ? Akcjonariusza Emitenta, będącego jednocześnie osobą posiadającą stały dostęp do informacji poufnych Emitenta (art. 160 ust. 1 pkt. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), informacji o dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi pełnomocnik Akcjonariusza poinformował, iż w dniu 25 października 2013 na podstawie umowy cywilno - prawnej Akcjonariusz Emitenta dokonał transakcji nabycia 4088 akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł i łącznej wartości nominalnej 408,80 zł akcji Emitenta, po cenie nabycia 22,14 zł za każdą akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABBEY HOUSE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABBEY HOUSE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 29
(ulica) (numer)
22 653 67 40 22 653 67 31
(telefon) (fax)
biuro@abbeyhouse.pl www.abbeyhouse.pl
(e-mail) (www)
527-263-51-75 142508754
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Jakub Kokoszka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d95zqda

Podziel się opinią

Share
d95zqda
d95zqda