Trwa ładowanie...
d3k77sp

ABC DATA S.A. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji ser...

ABC DATA S.A. - Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E (4/2011)

Share
d3k77sp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 10 stycznia 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania w dniu 30 grudnia 2010 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii E Spółki.Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 121.757.404,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta cztery złote) i dzieli się na 121.757.404 (sto dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tyma) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,b) 54.972.000 (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B,c) 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,d) 285.404 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe na okaziciela
serii E,e) 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H.Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta 121.757.404 akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 121.757.404 głosów.Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3k77sp

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Marek Sadowski Prezes Zarządu
2011-01-11 Andrzej Sobol Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3k77sp

Podziel się opinią

Share
d3k77sp
d3k77sp