Trwa ładowanie...
dqixe03
dqixe03
espi

ABC DATA S.A. - Zmiana wysokości kapitału zakładowego (11/2014)

ABC DATA S.A. - Zmiana wysokości kapitału zakładowego (11/2014)
Share
dqixe03

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABC DATA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana wysokości kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABC Data S.A. w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o sumę nominalną akcji objętych przez osobę uprawnioną, tj. o kwotę w wysokości 7.598 zł, z kwoty 125.251.703 zł do kwoty 125.259.301 zł w dniu 21 lutego 2014 roku w związku z ich zapisaniem na rachunku osoby uprawnionej. Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, na mocy którego dokonano warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 125.259.301 zł i dzieli się na 125.259.301 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco: a) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 000 001 do 500 000; b) 54.972.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 00 000 001 do B 54 972 000; c) 44.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 00 000 001 do C 44 000 000; d) 2.878.869,00
akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od D 0 000 001 do D 2 878 869; e) 291.584 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od E 000 001 do E 291 584; f) 304.625 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od F 000 001 do F 304 625; g) 304.625 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od G 000 001 do G 304 625; h) 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 00 000 001 do H 22 000 000; i) 7.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o kolejnych numerach od I 0001 do I 7 598. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 125.259.301. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB201411_Zal1.pdf | Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, na mocy którego dokonano warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABC DATA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABC DATA S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daniszewska 14
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5242617178 141054682
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu
2014-02-24 Ilona Weiss Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqixe03

Podziel się opinią

Share
dqixe03
dqixe03