Trwa ładowanie...
dx09m4d
dx09m4d
espi

ABEONET S.A. - Uzupełnienie raportu 3/2011 (3/2011)

ABEONET S.A. - Uzupełnienie raportu 3/2011 (3/2011)
Share
dx09m4d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ABEONET S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu 3/2011
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 3/2011, Zarząd Emitenta uzupełnia jego treść poprzez wskazanie, iż akcjonariuszem, od którego Emitent otrzymał zawiadomienie związane ze zbyciem 30.000 akcji AbeoNET przez GERO S.A. był Pan Piotr Gniadek, który posiadał na dzień sporządzenia raportu 80 proc. akcji w kapitale zakładowym GERO S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABEONET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABEONET S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-180 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Miła 6
(ulica) (numer)
+48 22 634 3734 +48 22 378 10 54
(telefon) (fax)
biuro@madebymammy.pl
(e-mail) (www)
5222971669
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Robert Wist

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dx09m4d

Podziel się opinią

Share
dx09m4d
dx09m4d