Trwa ładowanie...
d2za41v

ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (6/2011)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (6/2011)

Share
d2za41v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziąłwiadomość o podpisaniu przez drugą stronę czyli Gminę Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Wrocławiu aneksu do znaczącej umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 45/2010 z dnia 01-07-2010 roku.Podpisany aneks zmienia termin zakończenia I etapu inwestycji na dzień 20-08-2011 r.Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu opublikowanego za III kwartał 2010 r.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2za41v

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Mieczysław Tarapata Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2za41v

Podziel się opinią

Share
d2za41v
d2za41v