Trwa ładowanie...
d43c0do

ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (77/2011)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (77/2011)

Share
d43c0do
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-11
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu z Sądeckimi Wodociągami Sp. z o.o. w Nowy Sącz aneksu do znaczącej umowy (umowa opisana w raporcie bieżącym nr 49/2010 z dnia 09-07-2010 roku ). Przedmiotowy aneks zwiększa zakres wykowywanych prac. W związku z rozszerzeniem zakresu prac wartość podpisanej umowy wzrasta o kwotę 456 218,00 zł do kwoty 16 615 719,69 zł netto. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu opublikowanego za I półrocze 2011 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43c0do

| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2011-10-11 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43c0do

Podziel się opinią

Share
d43c0do
d43c0do