Trwa ładowanie...
d1lqykb
d1lqykb
espi

ABM SOLID S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A. (52/2011)

ABM SOLID S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A. (52/2011)
Share
d1lqykb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bank Polski S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu 7 lipca 2011 roku podpisał z PKO BANK POLSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego ( umowa opisana w raporcie bieżącym nr 34/2008 z dnia 13-08-2008 roku oraz nr 39/2009 z dnia 09-07-2009). Podpisany aneks postanawia, że kwota limitu kredytowego wielocelowego w łącznej wysokości 45 mln zł. zostaje przedłużona na okres od dnia 07.07.2011r. do dnia 06.07.2014r. z zastrzeżeniem, że sublimity będą udostępniane na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy. Aneks zmienia oprocentowanie na WIBOR 1M + marża Banku. Podpisany aneks wprowadza nowe zabezpieczenia spłaty kredytu którymi są: hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 45 mln zł na nieruchomościach Spółki oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 45 mln zł na nieruchomościach Spółki zależnej od Kredytobiorcy. Zastaw na środkach trwałych stanowiący jedno z zabezpieczeń został przez Bank zwolniony. Pozostałe warunki umowy nie uległy
zmianie. Umowa została uznana za istotną, ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta wg bilansu opublikowanego za I kwartał 2011 r. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2011-07-07 Tomasz Gut Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lqykb

Podziel się opinią

Share
d1lqykb
d1lqykb