Trwa ładowanie...
d2e3b83
d2e3b83
espi

ABS INVESTMENT - Powołanie osoby nadzorującej (25/2015) - EBI

ABS INVESTMENT - Powołanie osoby nadzorującej (25/2015)
Share
d2e3b83
NEW CONNECT
Raport EBI nr 25 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku Rada Nadzorcza, w trybie § 21 ust. 4 Statutu Spółki, powołała na członka Rady Nadzorczej Pana Michała Więzika. Tym samym, po uprzedniej rezygnacji Pana Benedykta Fiutowskiego, o czym Zarząd informował komunikatem bieżącym nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku, Rada Nadzorcza uzupełniła swój skład do liczby określonej Statutem Spółki i stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys zawodowy Pana Michała Więzika. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
ABSMichalWiezik-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Jarosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3b83

Podziel się opinią

Share
d2e3b83
d2e3b83