Trwa ładowanie...
d28mf34

ABS INVESTMENT S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz osobę blisko związaną (6/2 ...

ABS INVESTMENT S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz osobę blisko związaną (6/2015)

Share
d28mf34

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ABS INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną oraz osobę blisko związaną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach os?b maj?cych dost?p do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 19 marca 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Sławomira Jarosza, w sprawie dokonanych przez niego oraz osobę blisko związaną transakcji na akcjach Spółki ABS Investment SA. Data i rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 20 stycznia 2015 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 1 300 akcji Spółki po średniej cenie 1,48 zł za akcję; 2. W dniu 27 stycznia 2015 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 500 akcji Spółki po średniej cenie 1,49 zł za akcję; 3. W dniu 27 stycznia 2015 r. Osoba blisko związana zbyła 1 000 akcji Spółki po średniej cenie 1,49 zł za akcję; 4. W dniu 18 lutego 2015 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 2 000 akcji Spółki po średniej cenie 1,35 zł za akcję; 5. W dniu 23 lutego 2015 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 1 000 akcji Spółki po średniej cenie 1,48
zł za akcję; 6. W dniu 24 lutego 2015 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 1 000 akcji Spółki po średniej cenie 1,49 zł za akcję; 7. W dniu 5 marca 2015 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 800 akcji Spółki po średniej cenie 1,44 zł za akcję; 8. W dniu 12 marca 2015 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 700 akcji Spółki po średniej cenie 1,75 zł za akcję; 9. W dniu 17 marca 2015 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 2 700 akcji Spółki po średniej cenie 1,70 zł za akcję; 10. W dniu 19 marca 2015 r. Pan Sławomir Jarosz nabył 2 550 akcji Spółki po średniej cenie 1,76 zł za akcję; Wszystkie ww. transakcje zawarte zostały na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28mf34

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABS INVESTMENT S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Warszawska | | 153 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 822 14 10 | | +48 (33) 822 14 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu Sławomir Jarosz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d28mf34

Podziel się opinią

Share
d28mf34
d28mf34