Trwa ładowanie...
d2nctn8

ABS INVESTMENT S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów (18/2013)

ABS INVESTMENT S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów (18/2013)

Share
d2nctn8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABS INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ABS INVESTMENT S.A. informuje, iż otrzymał od Pana Marcina Majkowskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ABS INVESTMENT S.A. Pan Marcin Majkowski zawiadamia, iż zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą 490.000 akcji Spółki w dniu 8 sierpnia 2013 r. po cenie 0,19 zł za jedną akcję. Transakcja została zawarta na rynku NewConnect. Przed dokonaniem transakcji, Pan Marcin Majkowski posiadał 4.066.923 akcji stanowiących 5,08% kapitału zakładowego ABS INVESTMENT S.A. i uprawniających do wykonywania 4.066.923 głosów, co stanowi 5,08% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu transakcji, Pan Marcin Majkowski posiada 3.576.923 akcji stanowiących 4,47% kapitału zakładowego ABS INVESTMENT S.A. i uprawniających do wykonywania
3.576.923 głosów, co stanowi 4,47% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie wskazano w zawiadomieniu, że brak podmiotów zależnych od zawiadamiającego, posiadających akcje Spółki ABS INVESTMENT S.A., a także że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c wyżej powołanej ustawy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

| | | ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABS INVESTMENT S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Warszawska | | 153 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (33) 822 14 10 | | +48 (33) 822 14 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Sławomir Jarosz Prezes Zarządu Sławomir Jarosz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

Podziel się opinią

Share
d2nctn8
d2nctn8