Trwa ładowanie...
d3t5m26

AC S.A. - Obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Forum TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów A ...

AC S.A. - Obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Forum TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów AC S.A. (12/2015)

Share
d3t5m26

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Forum TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów AC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako ?AC S.A.? lub ?Spółka?) informuje, że otrzymał od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako ?Forum TFI S.A.?) zawiadomienie o obniżeniu udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Forum TFI S.A. poniżej 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym, w wyniku zmniejszenia dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów, na skutek przejęcia przez ALTUS TFI S.A. w dniu 04.04.2015 r. zarządzania funduszem WASKULIT FIZ (dawniej: FORUM 52 FIZ). Bezpośrednio przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Forum TFI S.A. posiadały łącznie 11,69% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym, z czego WASKULIT FIZ posiadał 707 151 akcji AC S.A. tj. 7,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym, natomiast jeden z funduszy zarządzanych przez Forum TFI S.A. posiadał 4,31%. Po dokonaniu transakcji
jeden z funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Forum TFI S.A. posiada 4,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym. Ogólna liczba akcji AC S.A. wynosi 9.654.250. Forum TFI S.A. poinformował, iż fundusze nie mają podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy. Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 15-181 | | Białystok | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 Pułku Pechoty | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

Podziel się opinią

Share
d3t5m26
d3t5m26