Trwa ładowanie...
d4iitz7
espi

AC S.A. - Obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Forum TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów A ...

AC S.A. - Obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Forum TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów AC S.A. (12/2015)
Share
d4iitz7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Forum TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów AC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako ?AC S.A.? lub ?Spółka?) informuje, że otrzymał od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako ?Forum TFI S.A.?) zawiadomienie o obniżeniu udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Forum TFI S.A. poniżej 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym, w wyniku zmniejszenia dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów, na skutek przejęcia przez ALTUS TFI S.A. w dniu 04.04.2015 r. zarządzania funduszem WASKULIT FIZ (dawniej: FORUM 52 FIZ). Bezpośrednio przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Forum TFI S.A. posiadały łącznie 11,69% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym, z czego WASKULIT FIZ posiadał 707 151 akcji AC S.A. tj. 7,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym, natomiast jeden z funduszy zarządzanych przez Forum TFI S.A. posiadał 4,31%. Po dokonaniu transakcji
jeden z funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Forum TFI S.A. posiada 4,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. oraz w kapitale zakładowym. Ogólna liczba akcji AC S.A. wynosi 9.654.250. Forum TFI S.A. poinformował, iż fundusze nie mają podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy. Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-181 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
42 Pułku Pechoty 50
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iitz7

Podziel się opinią

Share
d4iitz7
d4iitz7