Trwa ładowanie...
d1pgs4w
d1pgs4w
espi

AC S.A. - Przydział Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B (5/2013)

AC S.A. - Przydział Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B (5/2013)
Share
d1pgs4w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. ("Spółka") z siedzibą w Białymstoku informuje, że: 1. Rada Nadzorcza AC S.A. uchwałą z dnia 11.03.2013 r. podjętą na mocy Uchwały nr 2/12/05/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A. z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmienionej Uchwałą nr 6/29/11/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmiany tej Uchwały, oraz na podstawie pkt 16 Regulaminu Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2010-2012, w ramach realizacji Transzy 2012 przyznała łącznie 128.000 (sto dwadzieścia osiem tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii B. Emisja skierowana jest do kluczowych osób dla Spółki. W ramach wyżej wymienionego przydziału osoba zarządzająca Spółką
otrzymała 35.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii B. Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są Warranty subskrypcyjne został opisany w Prospekcie Emisyjnym AC S.A., a jego główne założenia znajdują się na stronie internetowej Spółki. 2.w wykonaniu wyżej wymienionej Uchwały Rady Nadzorczej AC S.A. Zarząd Spółki dnia 11.03.2013 r. zaoferował Osobom Uprawnionym dla Transzy 2012: 128.000 (sto dwadzieścia osiem tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii B po cenie emisyjnej 3,375 zł za 1 akcję tj. za łączną cenę 432.000,00 zł. Wszystkie Osoby Uprawnione w dniach 11-12.03.2012 r. przyjęły ofertę i objęły nieodpłatnie wszystkie zaoferowane im warranty w łącznej liczbie 128.000. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-182 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
27 Lipca 64
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pgs4w

Podziel się opinią

Share
d1pgs4w
d1pgs4w