Trwa ładowanie...
d1vupfg

AC S.A. - Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (6/2015)

AC S.A. - Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki (6/2015)

Share
d1vupfg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako ?Spółka?) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą z dnia 11.03.2015 r., na podstawie pkt 12 w związku z pkt 8 i 11 Regulaminu Programu Motywacyjnego 2013-2015, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 i potwierdzeniu częściowego spełnienia celu finansowego na rok 2014 określonego w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2013-2015, w ramach Transzy 2014 przyznała łącznie 38.243 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela. Program skierowany jest do osób kluczowych dla Spółki. W ramach tego przydziału Prezesowi Zarządu oraz Wiceprezesowi Zarządu przyznano po 5.160 Warrantów Subskrypcyjnych. Program Motywacyjny został utworzony na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o czym Spółka informowała Raportem bieżącym nr 22/2013. Treść Regulaminu publikowana jest na stronie
internetowej Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 15-181 | | Białystok | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42 Pułku Pechoty | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2015-03-12 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

Podziel się opinią

Share
d1vupfg
d1vupfg