Trwa ładowanie...
d4lvaey

AC S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (1/2012)

AC S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (1/2012)

Share
d4lvaey

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. ("Spółka") z siedzibą w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012: 1. Raport roczny za 2011 rok - 19 marca 2012 r. (prezentacja raportu rocznego wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz informacją dodatkową). 2. Raport kwartalny za I kwartał roku 2012 ? 8 maja 2012 r. (prezentacja raportu kwartalnego wraz ze skróconym kwartalnym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową) 3. Raport półroczny za I półrocze 2012 roku - 23 sierpnia 2012 r. (prezentacja raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową). 4. Raport kwartalny za III kwartał roku 2012 ? 7 listopada 2012 r. (prezentacja raportu kwartalnego wraz ze skróconym kwartalnym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową) Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do § 102 ust. 1 RMF, rezygnuje z przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r. Zarząd Spółki
informuje, iż stosownie do § 101 ust. 2 RMF, rezygnuje z przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lvaey

| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-182 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 27 Lipca | | 64 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu
2012-01-09 Józef Tyborowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lvaey

Podziel się opinią

Share
d4lvaey
d4lvaey