Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

AC S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (1/2013)

AC S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (1/2013)
Share
d36cx9j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. ("Spółka") z siedzibą w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013: 1. Raport roczny za 2012 rok - 15 marca 2013 r. (prezentacja raportu rocznego wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz informacją dodatkową); 2. Raport kwartalny za I kwartał roku 2013 ? 9 maja 2013 r. (prezentacja raportu kwartalnego wraz ze skróconym kwartalnym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową); 3. Raport półroczny za I półrocze 2013 roku - 12 sierpnia 2013 r. (prezentacja raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową); 4. Raport kwartalny za III kwartał roku 2013 ? 7 listopada 2013 r. (prezentacja raportu kwartalnego wraz ze skróconym kwartalnym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową). Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do § 102 ust. 1 RMF, rezygnuje z przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r. Zarząd Spółki
informuje, iż stosownie do § 101 ust. 2 RMF, rezygnuje z przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AC S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
15-182 Białystok
(kod pocztowy) (miejscowość)
27 Lipca 64
(ulica) (numer)
85 743 81 00 85 653 93 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
966-13-19-418 050643816
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j