Trwa ładowanie...
d3r4ehd

ACREBIT S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (4/2015)

ACREBIT S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (4/2015)

Share
d3r4ehd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-20
Skrócona nazwa emitenta
ACREBIT S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 20 stycznia 2014 od Członka Rady Nadzorczej, powziął informację o zbyciu akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej. Z przekazanych informacji wynika, iż osoba blisko związana dokonała następujących transakcji na akcjach Acrebit S.A.: 1. transakcja sprzedaży 2.052 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 13 stycznia 2015 roku przy średnim kursie 2,65 zł za każdą jedną akcję; 2. transakcja sprzedaży 140 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 14 stycznia 2015 roku przy średnim kursie 2,65 zł za każdą jedną akcję; 3. transakcja sprzedaży 3.704 akcji dokonana podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 15 stycznia 2015 roku przy średnim kursie 2,65 zł za każdą jedną akcję;

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r4ehd

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACREBIT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ACREBIT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-310 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Odrowąża | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 389 51 33 | | (22) 814 57 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 524-25-73-311 | | 140538834 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Michał Przyłęcki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r4ehd

Podziel się opinią

Share
d3r4ehd
d3r4ehd