Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. - Sprzedaż akcji przez członków organów oraz osoby powiązane z cz...

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. - Sprzedaż akcji przez członków organów oraz osoby powiązane z członkami organów Emitenta (art. 160 ustawy o obrocie) (5/2013)
Share
d2u39gi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż akcji przez członków organów oraz osoby powiązane z członkami organów Emitenta (art. 160 ustawy o obrocie) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Ad Astra Executive Charter S.A. /Emitent, Spółka/ informuje, że w dniach 26 ? 27 marca 2013 r. powziął informację o transakcjach sprzedaży i kupna akcji przez osoby wchodzące w skład organów Emitenta i osoby z nimi powiązane (art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.). Przedmiotem transakcji sprzedaży i kupna akcji są akcje serii A, D i F, będące akcjami zwykłymi na okaziciela. Z uwagi na to, że akcje są akcjami niezdematerializowanymi transakcja odbyła się poza rynkiem NewConnect. Wszystkie umowy sprzedaży akcji zawarto dn. 25 marca 2013 r. Dokonano następujących transakcji: A) Akcjonariusz Soyda Investments Limited sprzedał AP-Flyer Sp. z o.o. 344 828 akcji serii D po cenie 1 zł za pakiet akcji. Powiązania osobowe: - Soyda Investments Limited ? spółka, w której członkiem organu zarządzającego jest Pani Beata Kanasiuk ? Kołodziejczyk będąca jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. - AP-Flyer Sp. z
o.o. ? spółka, w której członkiem organu zarządzającego jest małżonka Pana Artura Przygoda a Pan Artur Przygoda jest prokurentem, przy czym jednocześnie Pan Artur Przygoda jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Skutki transakcji: Soyda Investments Ltd. nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Emitenta. AP ? Flyer Sp. z o.o. posiada 616 647 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,90 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. B) Akcjonariusz Prima Pharma Sp. z o.o. sprzedał: - Panu Wojciechowi Mściwojowi Kochowiczowi 1 200 000 akcji serii F za cenę 360 000 zł oraz 655 291 akcji serii A za cenę 1 zł za pakiet akcji, co łącznie stanowi 1 855 291 akcji. W wyniku transakcji Pan Wojciech Kochowicz posiada obecnie 1 855 291 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,76 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. - Pani Karolinie Kochowicz ? 300 000 akcji serii F za łączną cenę 60 000 zł. W wyniku transakcji Pani Karolina Kochowicz posiada obecnie 300 000 akcji i głosów na
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,36 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. - Pani Agnieszce Makuch - 300 000 akcji serii F za łączną cenę 60 000 zł. W wyniku transakcji Pani Agnieszka Makuch posiada obecnie 300 000 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,36 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. - Pani Izabeli Kochowicz ? 655 288 akcji serii A za łączną cenę 1 zł. W wyniku transakcji Pani Izabela Kochowicz posiada obecnie 655 288 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 7,33 % w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Powiązania osobowe: Sprzedający Prima Pharma Sp. z o.o. to spółka, w której Pan Wojciech Kochowicz, będący Członkiem Zarządu Emitenta, jest członkiem organu zarządzającego. Pani Karolina Kochowicz i Pani Izabela Kochowicz to osoby bliskie Pana Wojciecha Kochowicza. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2u39gi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 IRENEUSZ WOLIŃSKI Prezes Zarządu Ireneusz Woliński
2013-03-27 JOANNA PRZYBYSZ Członek Zarządu Joanna Przybysz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi