Trwa ładowanie...
d39rh7z

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. - Zmiana dotychczas posiadanych udziałów akcjonariuszy w liczbie ...

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. - Zmiana dotychczas posiadanych udziałów akcjonariuszy w liczbie głosów (art. 69 ustawy o ofercie) (2/2013)

Share
d39rh7z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana dotychczas posiadanych udziałów akcjonariuszy w liczbie głosów (art. 69 ustawy o ofercie) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Ad Astra Executive Charter S.A. /Emitent, Spółka/ informuje, że w dniu 28-01-2013 r. otrzymał od akcjonariuszy: 1) Organic Trade Sp. z o.o. 2) AM Technologies Sp. z o.o. 3) M Capital Sp. z o.o. 4) AP-Flyer Sp. z o.o. 5) Prima Pharma Sp. z o.o. zawiadomienia wystosowane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) tj. o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów. Przyczyna zawiadomienia: 1) Organic Trade Sp. z o.o. - art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o ponad 1 % w ogólnej liczbie głosów oraz jednocześnie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie - obniżenie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów; 2) AM Technologies Sp. z o.o. - art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie - obniżenie
dotychczas posiadanego udziału ponad 15 % w ogólnej liczbie głosów; 3) M Capital Sp. z o.o. - art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie - obniżenie dotychczas posiadanego udziału ponad 15 % w ogólnej liczbie głosów; 4) AP-Flyer Sp. z o.o. - art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie - obniżenie dotychczas posiadanego udziału ponad 5 % w ogólnej liczbie głosów; 5) Prima Pharma Sp. z o.o. - art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie - osiągnięcie udziału ponad 50 % w ogólnej liczbie głosów spółki publicznej. Zmiana udziału w liczbie głosów nastąpiła w związku z 2 transakcjami z dn. 23 stycznia 2013 r.: 1) sprzedażą akcji serii A Emitenta Kupującemu Prima Pharma Sp. z o.o. przez Sprzedających: - Organic Trade Sp. z o.o. - AM Technologies Sp. z o.o. - M Capital Sp. z o.o. - AP-Flyer Sp. z o.o. - Ireneusza Wolińskiego; czego dotyczy raport bieżący nr 6/2013 z dn. 28-01-2013 r.; 2) podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego uchwałą Zarządu z dn. 21-01-2013 r., o czym informowano raportem
bieżącym nr 4/2013 z dn. 22-01-2013 r., poprzez emisję 1 800 000 akcji serii F, które zostały objęte 23-01-2013 r. przez Prima Pharma Sp. z o.o., o czym informowano raportem bieżącym nr 5/2013 z dn. 24-01-2013 r. - co spowodowało rozwodnienie udziału akcjonariuszy, w tym spółek: - Organic Trade Sp. z o.o. - AM Technologies Sp. z o.o. - M Capital Sp. z o.o. - AP-Flyer Sp. z o.o. Zmiana udziału wynikająca z podwyższenia nastąpi pod warunkiem rejestracji podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wyniku ww. zdarzeń udział ww. akcjonariuszy zmienił się następująco: 1. Organic Trade Sp. z o.o. - liczba akcji przed zmianą udziału: 2 789 832 - liczba głosów przed zmianą udziału: 2 789 832 - procentowy udział w kapitale zakładowym przed zmianą udziału: 39,08 % - procentowy udział w liczbie głosów przed zmianą udziału: 39,08 % - liczba akcji po zmianie udziału: 1 244 938 - liczba głosów po zmianie udziału: 1 244 938 - procentowy udział w kapitale zakładowym po zmianie udziału: 13,93 % - procentowy udział w liczbie
głosów po zmianie udziału: 13,93 % z zastrzeżeniem, że w razie nie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego procentowy udział w kapitale zakładowym i procentowy udział w liczbie głosów przy podanej wyżej liczbie akcji i głosów tj. 1 244 938 akcji/głosów wyniesie 17,44 %, 2. AM Technologies Sp. z o.o. - liczba akcji przed zmianą udziału: 1 147 748 - liczba głosów przed zmianą udziału: 1 147 748 - procentowy udział w kapitale zakładowym przed zmianą udziału: 16,08 % - procentowy udział w liczbie głosów przed zmianą udziału: 16,08 % - liczba akcji po zmianie udziału: 487 038 - liczba głosów po zmianie udziału: 487 038 - procentowy udział w kapitale zakładowym po zmianie udziału: 5,45 % - procentowy udział w liczbie głosów po zmianie udziału: 5,45 % z zastrzeżeniem, że w razie nie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego procentowy udział w kapitale zakładowym i procentowy udział w liczbie głosów przy podanej wyżej liczbie akcji i głosów tj. 487 038 akcji/głosów wyniesie 6,82 %; 3. M Capital
Sp. z o.o. - liczba akcji przed zmianą udziału: 1 253 743 - liczba głosów przed zmianą udziału: 1 253 743 - procentowy udział w kapitale zakładowym przed zmianą udziału: 17,56 % - procentowy udział w liczbie głosów przed zmianą udziału: 17,56 % - liczba akcji po zmianie udziału: 935 521 - liczba głosów po zmianie udziału: 935 521 - procentowy udział w kapitale zakładowym po zmianie udziału: 10,47 % - procentowy udział w liczbie głosów po zmianie udziału: 10,47 % z zastrzeżeniem, że w razie nie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego procentowy udział w kapitale zakładowym i procentowy udział w liczbie głosów przy podanej wyżej liczbie akcji i głosów tj. 935 521 akcji/głosów wyniesie 13,11 %; 4. AP-Flyer Sp. z o.o. - liczba akcji przed zmianą udziału: 451 844 - liczba głosów przed zmianą udziału: 451 844 - procentowy udział w kapitale zakładowym przed zmianą udziału: 6,33 % - procentowy udział w liczbie głosów przed zmianą udziału: 6,33 % - liczba akcji po zmianie udziału: 271 819 - liczba głosów po
zmianie udziału: 271 819 - procentowy udział w kapitale zakładowym po zmianie udziału: 3,04 % - procentowy udział w liczbie głosów po zmianie udziału: 3,04 % z zastrzeżeniem, że w razie nie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego procentowy udział w kapitale zakładowym i procentowy udział w liczbie głosów przy podanej wyżej liczbie akcji i głosów tj. 271 819 akcji/głosów wyniesie 3,81 %; 5. Prima Pharma Sp. z o.o. - liczba akcji przed zmianą udziału: 0 /zero/ - liczba głosów przed zmianą udziału: 0 /zero/ - procentowy udział w kapitale zakładowym przed zmianą udziału: 0 /zero/ % - procentowy udział w liczbie głosów przed zmianą udziału: 0 /zero/ % - liczba akcji po zmianie udziału: 4 588 467 - liczba głosów po zmianie udziału: 4 588 467 - procentowy udział w kapitale zakładowym po zmianie udziału: 51,33 % - procentowy udział w liczbie głosów po zmianie udziału: 51,33 % z zastrzeżeniem, że w razie nie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym uwzględnienia jedynie transakcji
nabycia akcji serii A wartości te będą się kształtować następująco: - liczba akcji: 2 788 467 akcji - liczba głosów: 2 788 467 głosów - procentowy udział w kapitale zakładowym: 39,06 % - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 39,06 %. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39rh7z

| | | AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-456 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czereśniowa | | 40A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 602 423 223 | | 22 861 51 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-27-39-010 | | 141469733 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Ireneusz Woliński Prezes Zarządu Ireneusz Woliński
2013-01-28 Joanna Przybysz Członek Zarządu Joanna Przybysz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39rh7z

Podziel się opinią

Share
d39rh7z
d39rh7z