Trwa ładowanie...
d45vpo6

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (...

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (16/2013)

Share
d45vpo6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 25 września 2013 roku. "Projekty uchwał na NZWZ AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie zwołane na dzień 25 września 2013 roku Uchwała nr 1 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____________ Uchwała nr 2 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr ????.. z dnia ???????..2013 r. AD.DRĄGOWSKI Spółka
Akcyjna. Uchwała nr 3 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana ____ na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Uchwała nr 4 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana ______ na zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Uchwała nr 5 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana ______ na
członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Uchwała nr 6 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana ______ na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Uchwała nr 7 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana ____ na członka Rady Nadzorczej Spółki na pięcioletnią kadencję licząc od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Uchwała nr 8 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 20 ZWZ AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia
23 maja 2013 roku w sprawie przejścia Spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna anuluje Uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 23 maja 2013 roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 roku." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45vpo6

| | | AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-924 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kopernika | | 36/40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 827 90 83 | | (22) 827 99 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ad@dragowski.pl | | www.dragowski.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-030-09-48 | | 012594154 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Lech Drągowski Prezes Zarządu
2013-08-19 Danuta Grelewicz-Pogórska Członek Zarządu
2013-08-19 Bogumiła Stańczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45vpo6

Podziel się opinią

Share
d45vpo6
d45vpo6