Trwa ładowanie...
d3vkgq2
d3vkgq2
espi

ADMASSIVE GROUP - Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2015) - EBI

ADMASSIVE GROUP - Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (3/2015)
Share
d3vkgq2
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AdMassive Group S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2015 roku, na podstawie art. 400 ust. 1 KSH otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego skierowane na piśmie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 stycznia 2015 r. i umieszczenia w porządku obrad następujących spraw: 1. Odwołania całego obecnego składu Rady Nadzorczej Spółki 2. Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej w osobach: a) Marcin Szymon Sznyra ? Przewodniczący Rady Nadzorczej b) Karina Sznyra ? Członek Rady Nadzorczej c) Łukasz Grzonkowski ? Członek Rady Nadzorczej d) Tomasz Wolski - Członek Rady Nadzorczej e) Katarzyna Lange - Członek Rady Nadzorczej Zarząd AdMassive Group S.A. informuje, że w ciągu 2 tygodni opublikuje ogłoszenie o zwołaniu NWZA. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Barański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vkgq2

Podziel się opinią

Share
d3vkgq2
d3vkgq2