Trwa ładowanie...
d20og8z
espi

ADUMA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania Akcji Emitenta (9/2014)

ADUMA S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania Akcji Emitenta (9/2014)

Share
d20og8z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ADUMA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania Akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Syndyk masy upadłości Aduma S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (ul. Duńska 9, Wrocław 54-427), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390102 (?Spółka?) informuje, o otrzymaniu w dniu 4 grudnia 2014 r. zawiadomienia, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Beriot Holding Limited, Themistocli Dervi Street 46, Medcon Tower, 7th floor, P.C. 1066 Nikozja, Cypr o dokonaniu w dniu 28 listopada 2014 r. transakcji sprzedaży na rynku regulowanym 44 050 (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji Spółki (dalej: ?Zdarzenie?), a tym samym o zmniejszeniu posiadania stanu akcji Spółki oraz stanu liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Syndyk masy upadłości Aduma S.A. w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej treść otrzymanego zawiadomienia: ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PUBLICZNEJ Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) (dalej: ?Ustawa?) działając jako dyrektor spółki BERIOT HOLDING LIMITED Themistocli Dervi Street 46, Medcon Tower, 7th floor, P.C. 1066 Nikozja, Cypr (?Beriot?), uprawniony do jednoosobowej reprezentacji, zawiadamia, że w wyniku dokonania w dniu 28 listopada 2014 r. transakcji sprzedaży na rynku zorganizowanym 44050 akcji spółki publicznej Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-427), przy ul. Duńskiej 9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390102 (dalej: ?Spółka?),
stanowiących 3,5% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (?Zdarzenie?), zmniejszeniu uległ stan posiadania akcji Spółki oraz stan liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w następujący sposób: BERIOT HOLDING LIMITED Themistocli Dervi Street 46, Medcon Tower, 7th floor, P.C. 1066 Nikozja, Cypr na dzień przed wystąpieniem Zdarzenia, tj. na dzień 27 listopada 2014 r., posiadał 69575 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 5,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku nastąpienia Zdarzenia, w dniu 28 listopada 2014 r., Beriot posiadał 25525 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki, które stanowią 2,0% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 2,0% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 2,0%
(słownie: dwóch procent) głosów z akcji Spółki. Betriot nie zawierał umów z osobami, o których w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. Ponadto informujemy, że nie istnieją podmioty zależne od Beriot, które posiadałyby akcje Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ADUMA S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-427 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Duńska | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 72 77 057 | | 22 18 81 281 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 894-29-92-201 | | 021167590 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Adam Ciesielczuk Syndyk masy upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

Podziel się opinią

Share
d20og8z
d20og8z