Trwa ładowanie...
d21wyky
espi

ADVADIS S.A. - Upływ terminu do zaskarżenia przez Advadis S.A. w upadłości układowej postanowieni...

ADVADIS S.A. - Upływ terminu do zaskarżenia przez Advadis S.A. w upadłości układowej postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu (4/2012)

Share
d21wyky

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADVADIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Upływ terminu do zaskarżenia przez Advadis S.A. w upadłości układowej postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku oraz 2/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku, Zarząd Advadis S.A. w upadłości układowej (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 stycznia 2012 roku upłynął termin do zaskarżenia przez Spółkę postanowienia z dnia 09 stycznia 2012 roku o ogłoszeniu upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu wydanego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy. Emitent jednocześnie oświadcza, że nie wniósł zażalenia na wskazane postanowienie. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o stwierdzeniu przez Sąd prawomocności w/w postanowienia, Spółka poda ją do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

| | | ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADVADIS S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-358 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jasnogórska | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12 4158773 | | 12 4158961 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@advadis.com | | www.advadis.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6761006781 | | 350742124 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-25 Adam Brodowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21wyky

Podziel się opinią

Share
d21wyky
d21wyky