Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

AEDES S.A. - Korekta Raportu Rocznego 21/2014 - za rok obrotowy 2013 (22/2014) /EBI

AEDES S.A. - Korekta Raportu Rocznego 21/2014 - za rok obrotowy 2013 (22/2014) /EBI
Share
d3jesk1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Raportu Rocznego 21/2014 - za rok obrotowy 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (\"Spółka\") przekazuje korektę Raportu Rocznego za 2013 r. opublikowanego w dniu 26 maja 2014 r. (raport EBI 21/2014). Korekta dotyczy poniżej wskazanych wybranych danych finansowych z rachunku zysków i strat za 2013 rok, przeliczonych na EURO i zamieszczonych w Tabeli 1 pt. \"Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za 2013 rok wraz z danymi porównawczymi za 2012 rok. [Dane w PLN i EUR]\". Emitent z powodu omyłki pisarskiej: • w pozycji \"Przychody ze sprzedaży\" za okres 1.01.2013 - 31.12.2013 błędnie wskazał wartość w kwocie 152 071,87 EUR zamiast prawidłowej kwoty 11 624 072,05 EUR, • w pozycji \"Zysk (strata) ze sprzedaży\" za okres 1.01.2013 - 31.12.2013 błędnie wskazał wartość w kwocie 110 971,96 EUR zamiast prawidłowej kwoty 152 071,87 EUR, • w pozycji \"Zysk (strata) z działalności operacyjnej\" za okres 1.01.2013 - 31.12.2013 błędnie wskazał wartość w kwocie 101 024,21 EUR zamiast prawidłowej kwoty 110 971,96 EUR. Zarząd Spółki przekazuje w
załączeniu Raport Roczny za 2013 rok skorygowany o wskazane powyżej pozycje i jednocześnie informuje, że pozostałe informacje zamieszczone w tym raporcie nie uległy zmianie. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AEDESSAOpiniaiRaportBieglegorewidenta2013rok-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | AEDESSARaportroczny2013-0.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Targosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1