Trwa ładowanie...
d4ccpcp

Aegon OFE miesięczna struktura aktywów

...

d4ccpcp
d4ccpcp

04.11. Warszawa (PAP) - AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny - miesięczna struktura aktywów Wycena na dzień: 29 października 2010 (zł) (%) I Portfel inwestycyjny 8 564 788 026,36 97,73 1 Obligacje, bony i inne papiery 5 034 850 089,48 57,45 wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom 2 Obligacje i inne dłużne papiery 24 793 589,24 0,28 wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty 4 Akcje spółek notowanych na regulowanym 3 086 090 525,07 35,21 rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek 6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 7 384 337,81 0,08 7 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 16 570 020,00 0,19 fundusze inwestycyjne zamknięte 10a Obligacje przychodowe, o których mowa w 34 425 984,76 0,39 ustawie z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach 11 Zdematerializowane zgodnie z przepisami 4 424 940,00 0,05 ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu 13 Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery 162 296 540,00 1,85 wartościowe emitowane przez spółki publiczne 13b Listy zastawne 30 380 700,00 0,35 15 Obligacje emitowane przez Bank 163 571 300,00 1,87 Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. II Środki pieniężne 184 613 302,23 2,11 - na rachunku podstawowym 133 071 590,28 1,52 - na rachunkach przeliczeniowych 51 538 624,84 0,59 - na innych rachunkach 3 087,11 0,00 III
Należności 14 298 920,56 0,16

Razem aktywa 8 763 700 249,15 100,00

kom abs

d4ccpcp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4ccpcp