Trwa ładowanie...
d2zkl3k

AerFinance - Podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę zależną i objęcie udziałów // Increas ... - EBI

AerFinance - Podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę zależną i objęcie udziałów // Increase the share capital by the subsidiary and the acquisition of shares (33/2014)

Share
d2zkl3k

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 33 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę zależną i objęcie udziałów // Increase the share capital by the subsidiary and the acquisition of shares | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Administracyjna AerFinance SE (?Emitent?) powzięła informację, iż w dniu 11 grudnia 2014 roku spółka zależna Emitenta Artemis Investments sp. z o.o. (?Artemis Investments?), podjęła uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy Artemis Investments został podwyższony o kwotę 19 777 250,00 PLN, a udziały w nim objęła spółka zależna Emitenta Avio 21 sp. z o.o. S.K.A. w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci: - 14 000 udziałów w Seoway sp. z o.o; - 1 500 udziałów w Positive Technology sp. z o.o.; - 1 973 udziałów w HPS Group sp. z o.o.; - 3 023 930 akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii D spółki Indata Software S.A. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, struktura udziałowców Artemis Investments będzie kształtować się w następujący sposób: - AerFinance Ventures sp. z o.o. posiada 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 PLN pokryte w całości wkładem pieniężnym, dające prawo do 0,03 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników; - Avio 21 sp. z
o.o. S.K.A. posiada 395 545 udziałów o łącznej wartości nominalnej 19 777 250,00 PLN pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem), dające prawo do 99,97% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Udziały zostały nabyte przez podmiot zależny Emitenta w celu realizacji strategii wyjścia z wybranych projektów inwestycyjnych. Podstawa prawna: § 3 Załącznik nr 3 Regulaminu ASO The Administrative Board of AerFinance SE ('Issuer') informs, that on 11th of December 2014 received an information that its subsidiary ? Artemis Investments sp. z o.o. ('Artemis Investments') adopted a resolution on increase of the share capital. The share capital of Artemis Investments was increased by the amount of PLN 19 777 250,00, and the new shares has been acquired by the subsidiary of the Issuer ? Avio 21 sp. z o. o. S.K.A. and were covered with an in-kind contribution in the form of: -14 000 shares in Seoway sp. z o.o; -1 500 shares in Positive Technology sp. z o.o.; -1 973 shares in HPS Group sp. z o.o.; -3 023 930 bearer shares of
series D in Indata Software S.A. After the registration of the share capital increase, the shareholding structure of Artemis Investments will be as follows: - AerFinance Ventures sp. z o.o. holds 100 shares with a total nominal value of 5 000,00 PLN paid in full in cash, giving the right to 0,03% of the votes on the Shareholders Meeting; - Avio 21 sp. z o.o. S.K.A. holds 395 545 shares with a total nominal value of 19 777 250,00 PLN covered with in-kind contribution, giving the right to 99,97% of the votes on the Shareholders Meeting. Shares have been acquired by a subsidiary of the Issuer in order to implement exit strategies of selected investment projects. Legal Basis: § 3 Appendix no 3 to ASO Regulation | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Herodecki CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl3k

Podziel się opinią

Share
d2zkl3k
d2zkl3k