Trwa ładowanie...
d1jljtb

AgioFunds TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad GMK FIZAN

Warszawa, 27.09.2016 (ISBnews) - AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad GMK Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, podał Urząd.  

Share
d1jljtb

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (AgioFunds TFI)
kontroli nad GMK Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (Fundusz) w drodze przejęcia zarządzania w trybie, o jakim mowa w art. 238a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. nr 146 poz. 1546 z późn. zm.), tj. koncentracji w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w komunikacie.

Wniosek wpłynął 21 września, sprawa jest w toku.

AgioFunds TFI prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowania wobec osób trzecich. Należy do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest AgioFunds TFI.

d1jljtb

Podstawowym przedmiotem działalności GMK FIZAN jest inwestowanie przede wszystkim na rynku niepublicznym poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nabywanie wierzytelności oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusz obecnie zarządzany jest przez Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i należy do grupy kapitałowej, w której podmiotem dominującym jest Amathus TFI.

(ISBnews)

d1jljtb

Podziel się opinią

Share
d1jljtb
d1jljtb