Trwa ładowanie...
d38xyw9
25-01-2016 17:00

Agora ma większościowy pakiet udziałów w GoldenLine

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Agora nabyła 106 udziałów w spółce GoldenLine sp. z o.o., stanowiących 53% kapitału zakładowego. Łączna cena nabycia wyniosła 8,48 mln zł. W wyniku transakcji Agora posiada już  89% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu GoldenLine, podała spółka. Agora zamierza skoncentrować w GoldenLine swoje działania z zakresu usług rekrutacyjnych i employer branding i planuje w najbliższym czasie zbyć na rzecz tej spółki swoje Centrum Kompetencyjne Praca.

d38xyw9
d38xyw9

"Przed zawarciem powyższej umowy z dnia 25 stycznia 2016 r. Agora posiadała już 72 udziały w spółce GoldenLine sp. z o.o. stanowiące 36% kapitału zakładowego spółki oraz dające prawo do 72 głosów, stanowiących 36% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki, które nabyła 29 grudnia 2011 r. W wyniku zawarcia transakcji Agora posiada obecnie łącznie 178 udziałów w spółce GoldenLine sp. z o.o. stanowiących 89% kapitału zakładowego spółki oraz dających prawo do 178 głosów, stanowiących 89% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki" - czytamy w komunikacie.

Mniejszościowym wspólnikiem spółki pozostaje spółka G.C. Geek Code Ltd, kontrolowana przez Mariusza Gralewskiego - głównego założyciela GoldenLine sp. z o.o. G.C. Geek Code Ltd posiada 22 udziały i głosy w GoldenLine stanowiące 11% udziału w kapitale zakładowym i na zgromadzeniu wspólników spółki.

Umowa sprzedaży przewiduje, że po zawarciu transakcji ustalone zostaną szczegółowe zasady współpracy pomiędzy Agorą, a G.C. Geek Code.
"W przypadku braku porozumienia w tym zakresie, G.C. Geek Code będzie uprawnione do sprzedaży jej udziałów w kapitale zakładowym spółki na rzecz Agory, w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży udziałów, na warunkach i zasadach takich samych jak w umowie z dnia 25 stycznia 2016 r." - czytamy dalej.

Agora podała, że zawarcie transakcji 25 stycznia oznacza efektywne przejęcie kontroli nad GoldenLine i wiąże się z koniecznością dokonania ponownej wyceny uprzednio posiadanych udziałów w spółce do ich wartości godziwej na dzień przejęcia kontroli, której skutki ujmuje się w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy.

d38xyw9

"Szacowana strata z tytułu ponownej wyceny uprzednio posiadanych udziałów w wysokości około 5.5 mln zł powiększy koszty finansowe i obciąży skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora za pierwszy kwartał 2016 r. W związku z tym, negatywny wpływ tej wyceny będzie widoczny na poziomie skonsolidowanego wyniku netto Grupy Agora w 2016 r." - czytamy dalej.

Jednocześnie, zarząd zwraca uwagę, że wartość godziwa uprzednio posiadanych udziałów będzie stanowić element ceny nabycia ustalanej na potrzeby rozliczenia nabycia spółki zależnej zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 3 i w rezultacie będzie miała wpływ na ustalenie wartości firmy na dzień przejęcia kontroli nad spółką, podano także.

Agora zamierza skoncentrować swoje działania z zakresu usług rekrutacyjnych i Employer Branding w spółce GoldenLine.

"W związku z tym w najbliższym czasie Agora planuje zbyć na rzecz Goldenline sp. z o.o. Centrum Kompetencyjne Praca stanowiące organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Agory zespół składników materialnych i niematerialnych (wraz z zobowiązaniami) przeznaczonych do prowadzenia serwisu Gazetapraca.pl oraz sprzedaży, poprzez zorganizowany, dedykowany i rozlokowany w Polsce dział sprzedaży, rozwiązań rekrutacyjnych, obejmujących sprzedaż ogłoszeń rekrutacyjnych w internecie i prasie, sprzedaż reklam rekrutacyjnych w mediach należących do spółki oraz usług związanych z budowaniem marki pracodawcy (tzw. działania Employer Branding) na podstawie zgody wyrażonej w uchwale nr 6 przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Agory S.A. z dnia 24 listopada 2015 r." - czytamy także.

d38xyw9

Dzięki tej transakcji, Agora wzmocni swoją pozycję rynkową w kategorii 'praca' oraz dostarczy kompleksowe rozwiązania z dynamicznie rosnącego rynku usług rekrutacyjnych

"Skuteczne połączenie potencjału serwisu GazetaPraca.pl, skierowanego do kandydatów aktywnie poszukujących pracy oraz serwisu rekrutacyjno-społecznościowego GoldenLine.pl, który specjalizuje się w rekrutacji kandydatów pasywnych z siłą reklamową mediów Grupy Agora pozwoli w opinii zarządu spółki walczyć o wzmocnienie pozycji na atrakcyjnym i szybko rosnącym rynku usług rekrutacyjnych i z zakresu employer branding, co w dłuższym terminie powinno mieć pozytywny wpływ na przychody osiągane przez Agorę" - podsumowała spółka.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.

(ISBnews)

d38xyw9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d38xyw9