Trwa ładowanie...
d1suggg

AGORA - Realizacja planów motywacyjnych (2/2012)

AGORA - Realizacja planów motywacyjnych (2/2012)

Share
d1suggg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-03
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Realizacja planów motywacyjnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2005 z dnia 16 września 2005 roku o planie motywacyjnym, Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 stycznia 2012 roku otrzymał od Agory-Holding Sp. z o.o. ("Agora-Holding") zawiadomienie o przeniesieniu w dniu 3 stycznia 2012 roku przez Agorę-Holding, w wykonaniu umowy darowizny z dnia 14 grudnia 2011 roku, 339.605 akcji zwykłych Spółki na rzecz Partycypacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") zarządzanego przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz został utworzony w celu realizacji planu motywacyjnego Agory S.A. oraz jej spółek zależnych. W wyniku zbycia akcji, o którym mowa powyżej, udział Agory-Holding w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Agory S.A. zmniejszył się o 0,499%. Aktualnie Agora-Holding posiada 33,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przysługujących z 5.692.420 akcji, co stanowi 11,18% kapitału zakładowego Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Execution of incentive program With reference to the current report no. 71/2005 dated September 16th, 2005 about incentive program, the Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("The Company") hereby informs that on January 3rd, 2012, the Company received a notification from Agora-Holding Sp. z o.o. ("Agora-Holding") about the transfer of 339,605 shares of Agora S.A. on January 3rd, 2012, in the fulfillment of the terms of donation contract for the benefit of Partycypacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Participatory Closed Mutual Fund") managed by Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dated December 14,2011. The Fund was created for the execution of incentive program in Agora S.A. and its subsidiaries. As a result of the disposal of shares described above, Agora - Holding's stake in the number of total voting rights at the General Meeting of Shareholders of Agora S.A. decreased by 0.499%. Currently Agora-Holding owns 5,692,420 shares entitling to 33.53% of the total
voting rights at Agora's General Meeting of Shareholders and constituting 11.18 % of Agora's share capital. | |

d1suggg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AGORA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Piotr Niemczycki Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1suggg

Podziel się opinią

Share
d1suggg
d1suggg