Trwa ładowanie...

Agora w III kw.'13 miała 9,7 mln zł straty netto wobec konsensusu 11,9 mln zł straty

Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2013 roku 9,7 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 8,7 mln zł straty netto w III kw. 2012 r. Strata netto okazała się niższa niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 11,9 mln zł straty w trzecim kwartale.

Share
Agora w III kw.'13 miała 9,7 mln zł straty netto wobec konsensusu 11,9 mln zł straty
Źródło: WP.PL, fot: Łukasz Szełemej
d3icrky

Strata operacyjna grupy Agory w III kw. 2013 roku wyniosła 11,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 10,1 mln zł straty. Zanotowana strata operacyjna okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, gdyż konsensus zakładał 12 mln zł straty EBIT.

Zysk EBITDA spółki w III kw. 2013 r. spadł do 11,3 mln zł z 13 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku. Analitycy oczekiwali zysku EBITDA na poziomie 12 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Agory wyniosły w III kw. 2013 roku 239,9 mln zł wobec 265 mln zł rok wcześniej i były niższe od średniej prognoz rynkowych, która zakładała 243,4 mln zł.

d3icrky

Dzienniki i czasopisma

"Gazeta Wyborcza" w III kw. miała średnie rozpowszechnianie płatne razem na poziomie 207 tys. egz. (spadek o 16,5 proc.). Przychody "Gazety Wyborczej" ze sprzedaży egzemplarzy wyniosły 24,2 mln zł (spadek o 4 proc.), przychody z reklam sięgnęły 30,7 mln zł (spadek o 32,4 proc.), a szacowany udział "Gazety Wyborczej" w wydatkach na reklamę wymiarową w dziennikach wyniósł ponad 35 proc.

Przychody pionu prasa bezpłatna z reklam wyniosły 4,4 mln zł (spadek o 24,1 proc.), a wpływy Metra z ogłoszeń wymiarowych były niższe o 23 proc. Udział tytułu w wydatkach na reklamę w dziennikach wzrósł do prawie 5,5 proc. Pion prasa bezpłatna odnotował nieznaczną stratę na poziomie EBITDA operacyjna.

Przychody segmentu czasopisma wyniosły 10,2 mln zł (spadek o 34,2 proc.), w tym sprzedaż wydawnictw wyniosła 4,8 mln zł, a przychody z reklam wyniosły 5,3 mln zł.

"Na dynamikę przychodów segmentu miały wpływ m.in. zmiany w portfelu magazynów Agory (sprzedaż Poradnika Domowego i nabycie pisma Dom&Wnętrze)" - podano w raporcie.

d3icrky

Udział czasopism Agory w wydatkach reklamowych w miesięcznikach sięgnął 6,8 proc. EBIT segmentu i jego EBITDA operacyjna wyniosła 0,7 mln zł, a marża EBITDA operacyjna wzrosła o 1,1 pp. do 6,9 proc.

Kino i projekty specjalne

Przychody grupy Helios wyniosły w III kwartale 2013 r. 47,3 mln zł i zmniejszyły się o 14 proc., na co złożyły się niższe przychody ze sprzedaży biletów (o 22,7 proc.) oraz ze sprzedaży barowej (o 11,8 proc.).

"Spadek ten wynika z niższej frekwencji w kinach Helios, która sięgnęła 1,7 mln osób i obniżyła się o 16,8 proc. W tym czasie liczba biletów sprzedanych do kin w Polsce spadła o 19 proc." - podano w raporcie.

Wynik EBITDA i EBITDA operacyjna segmentu wyniósł 3,9 mln zł.

d3icrky

Przychody pionu projekty specjalne sięgnęły 5,9 mln zł. Wynik operacyjny EBIT pionu wzrósł do poziomu 0,1 mln zł (wzrost o 0,6 mln zł).

Internet, reklama zewnętrzna i radio

Przychody segmentu Internet Agory wzrosły w III kw. 2013 r. o 6,4 proc. do 26,5 mln zł, w tym przychody z reklam internetowych wyniosły 20,7 mln zł, a przychody ze sprzedaży ogłoszeń w wortalach wyniosły 4,2 mln zł. Segment poprawił swoje wyniki: EBITDA operacyjna wzrosła do 4,7 mln zł, a marża EBITDA operacyjna była wyższa o 12,5 p. p. i sięgnęła 17,7 proc.

Przychody grupy AMS reklam wyniosły 33,4 mln zł (spadek o 11,9 proc.), a szacowany udział grupy w wydatkach na reklamę zewnętrzną wyniósł ponad 30,5 proc. EBITDA operacyjna segmentu sięgnęła 2,6 mln zł.

Stacje muzyczne Grupy zwiększyły swój udział w słuchalności o 0,3 p.p. do 4 proc. Przychody segmentu radiowego z reklam sięgnęły 15,9 mln zł (spadek o 9,7 proc.), jego wynik EBIT był ujemny i wyniósł 2,9 mln zł, podobnie jak EBITDA operacyjna1, która była ujemna i wyniosła 2,3 mln zł.

d3icrky

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3icrky
d3icrky