Trwa ładowanie...
d21dmy3
espi

AGORA - Zmiana w składzie zarządu Agory S.A. i na stanowisku prezesa Spółki. (4/2014)

AGORA - Zmiana w składzie zarządu Agory S.A. i na stanowisku prezesa Spółki. (4/2014)

Share
d21dmy3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w składzie zarządu Agory S.A. i na stanowisku prezesa Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. ("Spółka", "Agora") informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. Pani Wanda Rapaczynski złożyła rezygnację z uczestnictwa w zarządzie Spółki z mocą od dnia dzisiejszego. Ponadto, Agora informuje, że w dniu 12 marca 2014 r. na podstawie § 33 ust. 1 statutu Spółki członkowie zarządu wybrali Pana Bartosza Hojkę na prezesa zarządu. Pan Bartosz Hojka pełni funkcję członka zarządu Agory od 28 czerwca 2013 r. Od 2005 r. zarządzał segmentem Radio i był członkiem zarządu Grupy Radiowej Agory sp. z o.o. (dalej "GRA") obejmującej Radio Złote Przeboje, Radio Rock oraz Radio TOK FM, którego GRA jest większościowym udziałowcem. Wprowadził na rynek markę Złote Przeboje, a pod jego kierownictwem radio TOK FM stało się jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. Jego zasługą jest istotna poprawa kondycji finansowej i rozwój działalności radiowej. Pan Bartosz Hojka był autorem projektu wejścia Agory na rynek telewizyjny i odegrał kluczową rolę w procesie uzyskania przez spółkę Stopklatkę S.A. koncesji
na kanał filmowy. W Agorze pracuje od 1998 r. Urodził się w 1974 r. Jest absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 21 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Changes in the composition of the Management Board of Agora S.A. and at the post of the Company?s CEO Regulatory filingThe Management Board of Agora S.A. ("the Company", "Agora") hereby informs that on March 12, 2014 Ms Wanda Rapaczynski resigned from the participation in the Management Board of Agora S.A. effective as of today. Moreover, Agora informs that on March 12, 2014 on the basis of § 33 section 1 of the Company?s Statute the Management Board Members elected Mr. Bartosz Hojka as the President of the Management Board. Mr. Bartosz Hojka has served as the Management Board Member since June 28th, 2013. Since 2005, he had been the member of the Board and Managing Director of Agora Radio Group Ltd. ("GRA"), including Zlote Przeboje radio, Rock radio and TOK FM radio, where GRA is the majority shareholder. He introduced the brand Zlote Przeboje into the market and under his leadership TOK FM radio became one of the most quality valued media in Poland. He restructured Agora's radio operations which
resulted in significant improvement in the segment's profitability and development of radio operations. Mr. Bartosz Hojka initiated the process of Agora?s entrance into the TV market and played a key role in the process of acquiring the TV concession for the film channel by Stopklatka S.A.He started his work in Agora in 1998. He was born in 1974 and graduated from the faculty of journalism at the University of Silesia. Legal basis: §5 Section 1 Item 21 of the Regulation of the Minister of Finance dated19 February 2009 regarding current and interim reports published by issuers of securities, and on the conditions for considering as equivalent information required by the laws of a non-member state. | | |
| | | | |

d21dmy3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Bartosz Hojka Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21dmy3

Podziel się opinią

Share
d21dmy3
d21dmy3