Trwa ładowanie...
d4fq0mp
espi

AGROMEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy...

AGROMEP S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (13/2014)
Share
d4fq0mp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGROMEP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki AGROMEP S.A. informuje, iż w dniu 11 marca 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Michała Lichaja, Prezesa Zarządu AGROMEP S.A., następującej treści: "Ja niżej podpisany Michał Lichaj, Prezes Zarządu AGROMEP S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.; dalej: "Ustawa o obrocie") informuję, iż osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie, tj. spółka MEPROZET Kościan S.A. dokonała w dniach 3-10 marca 2014 r. następujących transakcji: ? w dniu 3 marca 2014 r. nabyła łącznie 1.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,06 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; ? w dniu 4 marca 2014 r. nabyła łącznie 800 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,05 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się
w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; ? w dniu 5 marca 2014 r. nabyła łącznie 1.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,06 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; ? w dniu 6 marca 2014 r. nabyła łącznie 3.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,04 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; ? w dniu 7 marca 2014 r. nabyła łącznie 2.200 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,05 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; ? w dniu 10 marca 2014 r. nabyła łącznie 5.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,05 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect; Niniejszą informację przekazuję w związku z faktem, iż: ? w spółce AGROMEP S.A. wchodzę w skład organu zarządzającego, ? w spółce MEPROZET Kościan S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego, ? łączna wartość transakcji dokonanych przez MEPROZET
Kościan S.A. przekroczyła próg 5.000 euro." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGROMEP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AGROMEP S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000 Kościan
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gostyńska 71
(ulica) (numer)
+48 65 511 09 09 +48 65 511 09 08
(telefon) (fax)
agromep@agromep.pl www.agromep.pl
(e-mail) (www)
698-17-36-398 300283632
(NIP) (REGON)
d4fq0mp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Michał Lichaj Prezes Zarządu Michał Lichaj
2014-03-12 Łukasz Miszkiewicz Członek Zarządu Łukasz Miszkiewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fq0mp

Podziel się opinią

Share
d4fq0mp
d4fq0mp