Trwa ładowanie...
d20og8z
espi

AGTES - Nabycie akcji własnych (17/2014) - EBI

AGTES - Nabycie akcji własnych (17/2014)

Share
d20og8z
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd AGTES S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 04 grudnia 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W dniu 04 grudnia 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Emitent nabył łącznie 850 akcji Emitenta po średniej cenie 2,50 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,013 % kapitału zakładowego i dają prawo do 850 głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta, co stanowi 0,013 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Łączna liczba aktualnie posiadanych akcji własnych Emitenta nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 1400 akcji stanowiących 0,022 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Góralski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20og8z

Podziel się opinią

Share
d20og8z
d20og8z