Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

AIR MARKET - Rozpoczęcie negocjacji ze spółką działającą pod firmą TELAKCES.COM Sp. z o.o. (12/2014) - EBI

AIR MARKET - Rozpoczęcie negocjacji ze spółką działającą pod firmą TELAKCES.COM Sp. z o.o. (12/2014)
Share
d2sacgx
NEW CONNECT
Raport EBI nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rozpoczęcie negocjacji ze spółką działającą pod firmą TELAKCES.COM Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Air Market S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż podjął negocjacje ze spółką działającą pod firmą TELAKCES.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (numer KRS 0000398462) (dalej: Spółka), w celu zawarcia porozumienia na mocy którego strony zobowiążą się do podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji (dalej: Transakcja). Transakcja obejmować będzie podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych akcji, które zaoferowane zostaną Spółce i które opłacone zostaną wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa Spółki (aport). Działalność Spółki skoncentrowana jest na zarządzaniu siecią sklepów i punktów sprzedaży telefonów komórkowych, akcesoriów oraz usług związanych z telefonami komórkowymi. Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Wymiatał Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx