Trwa ładowanie...
dqib7hn

AIRWAY MEDIX - Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A (9/2015) - EBI

AIRWAY MEDIX - Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A (9/2015)

Share
dqib7hn
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-19
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii A
Podstawa prawna
Treść raportu:
Airway Medix S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 18.02.2015 sąd rejestrowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji 8.197.870 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, wyemitowanych w dniu 12.09.2014 r. na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 lutego 2014 r. wskutek dokonania przez obligatariuszy (Adiuvo Investment S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Orenore sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) konwersji obligacji zamiennych wyemitowanych przez Emitenta. Szczegóły tej emisji oraz konwersji tych obligacji wskazane są w pkt 5.23 Dokumentu Informacyjnego Emitenta z dnia 03.12.2014. Podstawa prawna: § 3 ust.5 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Orłowski Prezes Zarządu
Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqib7hn

Podziel się opinią

Share
dqib7hn
dqib7hn