Trwa ładowanie...
d3obpou

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydowali o emisji do 40 mln akcji bez pp

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjęli decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji do 40 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru. 

Share
d3obpou

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 10 zł, ale nie wyższą niż 400 000 000 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 228 732 460 zł i nie wyższej niż 628 732 450 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40 000 000 akcji serii U o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zgodnie z poniższymi postanowieniami" - czytamy w uchwale.

Projekt uchwały zgłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (NFOŚ), modyfikując wcześniejszą propozycję zarządu zakładającą emisję w przedziale 22,25-43,67 mln akcji.

"Cena emisyjna akcji serii U zostanie określona przez radę nadzorczą banku" - zdecydowało również walne.

d3obpou

Wcześniej, w uzasadnieniu do proponowanej uchwały zarząd wyjaśnił, że podwyższenie funduszy własnych banku - przy założonym wzroście skali jego działalności - umożliwi przestrzeganie norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji, oraz utrzymanie współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym z normami ostrożnościowymi zalecanymi przez nadzór bankowy.

"Realizacja programu postępowania naprawczego banku wymaga szybkiego wzmocnienia kapitałowego. Zarząd banku, dążąc do jak najszybszego podniesienia kapitałów, rekomenduje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii U, pokrytej wkładami pieniężnymi, co jest możliwe jedynie w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru" - napisał zarząd w uzasadnieniu.

Pod koniec lutego br. BOŚ ogłosił, że planuje emisję nowych akcji o wartości 300-600 mln zł, a zamiarem zarządu banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego miało nastąpić w drodze emisji akcji w ofercie niepublicznej.

Wcześniej w lutym nadzwyczajne walne zgromadzenie BOŚ przyjęło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział później, że weźmie udział w podwyższeniu kapitału banku i nie zamierza obecnie zmniejszać swojego zaangażowania w BOŚ. Obecnie ma 56,62% akcji banku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

Lesław Kretowicz

(ISBnews)

d3obpou

Podziel się opinią

Share
d3obpou
d3obpou