Trwa ładowanie...
d4et00c

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują 24 V o skupie akcji do kwoty 250 mln zł

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze CD Projekt zdecydują o skupie akcji do kwoty 250 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 24 maja.

Share
d4et00c

"Upoważnia się zarząd spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach programu skupu akcji własnych na następujących warunkach: 1. Łączna kwota, którą spółka przeznaczy na nabycie akcji własnych wraz z kosztami nabycia, nie przekroczy kwoty 250 000 000 zł. 2. Nabycie akcji własnych może nastąpić na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, w tym w ramach transakcji indywidualnych, transakcji pakietowych, wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub poza rynkiem regulowanym" - czytamy w projekcie uchwały.
Przekazanie wypracowanego zysku spółki na poczet skupu akcji własnych w celu ich umorzenia stanowić może korzystny sposób jego dystrybucji, pozwalając jednocześnie na optymalizacje struktury kapitału, podano w uzasadnieniu projektu uchwały.

"W opinii zarządu spółki, warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż leżą w najlepszym interesie akcjonariuszy spółki. W ocenie zarządu spółki, możliwość przeprowadzenia skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej winna w dłuższym okresie przyczynić się do wzrostu wartości akcji spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych względnie do ograniczenia potencjalnego ryzyka spadku wartości akcji spółki w przypadku zaistnienia ewentualnej dekoniunktury rynkowej" - wskazano również.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c