Trwa ładowanie...
dst4lbu

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy/akcję

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o przeznaczeniu 8,19 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym.

Share
dst4lbu

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 8 185 291,50 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, (co daje 1,50 zł na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez spółkę w liczbie 440 558) natomiast pozostałą część zysku w wysokości 10 563 710,42 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 31 grudnia 2015 r. a termin wypłaty dywidendy na 24 czerwca 2016 r.

W maju ub.r. akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 8,19 mln zł, tj. 1,50 zł na akcję z zysku za 2014 r.

dst4lbu

W 2015 r. Konsorcjum Stali miało 19,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,03 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 18,92 mln zł wobec 21,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r

(ISBnews)

dst4lbu

Podziel się opinią

Share
dst4lbu
dst4lbu