Trwa ładowanie...
d1lgd39
d1lgd39

Akcjonariusze Pelionu zdecydują 21 IV o wypłacie 2,0 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Pelionu 21 kwietnia zdecydują o wypłacie 2,0 zł dywidendę na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.
Share
d1lgd39

"Zwyczajne walne zgromadzenie ?Pelion" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w kwocie 228.013.489,02 zł w ten sposób, że: a) kwota będąca iloczynem ilości akcji w kapitale zakładowym spółki, z wyłączeniem nabytych przez spółkę akcji własnych, oraz kwoty 2 zł, stanowiącej wysokość dywidendy należnej za jedną akcję spółki, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, przy czym dniem dywidendy jest dzień 4 maja 2015 r., zaś dniem wypłaty dywidendy - 20 maja 2015 r.; b) pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projektach uchwał.

W ub.r. akcjonariusze Pelionu zdecydowali o wypłacie 3,00 zł dywidendy za akcję.

Pelion odnotował 55,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 100,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 228,01 mln zł wobec 63,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Pelion Healthcare Group (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna) świadczy usługi obejmujące wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej (hurtowy, detaliczny i szpitalny) i są skierowane do: pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A., to spółka holdingowa, pełni nadzór właścicielski nad wszystkimi obszarami działalności grupy.

(ISBnews)

d1lgd39

Podziel się opinią

Share
d1lgd39
d1lgd39