Trwa ładowanie...
d1m2yrb

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o przeznaczeniu 29,87 mln zł na buy-back

Warszawa, 27.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 29,87 mln zł z zysku netto za 2015 r. na program nabywania akcji własnych, podała spółka.

Share
d1m2yrb

"Walne zgromadzenie dokonuje podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2015, w kwocie 30 487 350,24 zł, w następujący sposób:
a. na nabycie akcji własnych spółki - kwota 29 794 033,00 zł - poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2,
b. na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych spółki - kwota 80 000,00 zł - poprzez przekazanie na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 2,
c. na kapitał zapasowy - kwota 613 317,24 zł" - czytamy w uchwale.

Łącznie na sfinansowanie nabywania akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia postanowiono utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 29 874 033 zł.

"Akcje własne będą nabywane przez spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przewidującego możliwość proporcjonalnego zbycia akcji na rzecz spółki przez wszystkich akcjonariuszy, posiadających zarówno akcje na okaziciela, jak i akcje imienne. W ramach programu skupu akcji własnych spółka zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela wprowadzone do obrotu na GPW złożenie ofert sprzedaży tych akcji na rzecz spółki oraz zaproponuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne zawarcie umów sprzedaży akcji na rzecz spółki" - czytamy dalej.

d1m2yrb

Łączna liczba nabywanych akcji własnych może wynieść nie więcej niż 6,3 mln, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów. Cenę nabycia określono na 9,5 zł

Nabywanie akcji własnych ma nastąpić w terminie do 30 czerwca 2016 r., wynika także z uchwały.

W 2015 r. Quercus TFI odnotowało 30,49 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 31,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb