Trwa ładowanie...
d4j661o
d4j661o

Akcjonariusze SMT zgodzili się na buy-back kosztem min. 66 mln zł

Warszawa, 10.03.2016 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki SMT wyraziło zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych wszystkich serii w celu ich umorzenia, podała spółka. Spółka ma przeznaczyć na ten cel co najmniej 66 mln zł.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j661o

"Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych spółki do dnia 30 czerwca 2016 r. Łączna cena, za którą zarząd nabędzie akcje własne spółki, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być niższa 66 000 000 zł" - czytamy w uchwałach NWZ.

Cena za jedna akcję, po której spółka nabywała będzie akcje własne, nie może być niższa niż 28,90 zł i nie niższa niż cena ustalona w oparciu o art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podano także.

"Spółka może nabyć akcje własne wyłącznie w drodze wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji" - czytamy dalej.

d4j661o

Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych spółki, podano także.

Akcjonariusze udzielili także upoważnienia zarządowi do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych.

Ponadto NWZ, w związku z nabyciem do 12 lutego 2016 r. 27 396 akcji własnych spółki, nabytych zgodnie z uchwałą z 18 czerwca 2015 r., co stanowi 0,235% kapitału zakładowego i daje 0,235% głosów na walnym zgromadzeniu, postanowiło umorzyć te akcje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.

(ISBnews)

d4j661o

Podziel się opinią

Share
d4j661o
d4j661o