Trwa ładowanie...
d1d95iw

Aktywa netto TFI wzrosły we wrześniu o 0,6 proc. do 172,9 mld zł - IZFiA

09.10. Warszawa (PAP) - Aktywa netto zgromadzone w TFI wzrosły we wrześniu 2013 r. o 0,6 proc. i wyniosły na koniec miesiąca 172,9 mld zł - wynika z raportu Izby Zarządzających...

Share
d1d95iw

09.10. Warszawa (PAP) - Aktywa netto zgromadzone w TFI wzrosły we wrześniu 2013 r. o 0,6 proc. i wyniosły na koniec miesiąca 172,9 mld zł - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online.

Od początku 2013 roku aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych wzrosły o 39,8 mld zł, czyli o prawie 30 proc.

"Decydujący wpływ na przyrost środków w minionym miesiącu miał wynik zarządzania, który według szacunków Analiz Online wyniósł ok. 1,5 mld zł. Wynikom funduszy sprzyjała dobra koniunktura głównie na rynkach akcji, zarówno w Polsce, jak i za granicą. We wrześniu indeks szerokiego rynku WIG zyskał 2,9 proc., głównie za sprawą małych i średnich spółek. Indeksy sWIG80 oraz mWIG40 w minionym miesiącu zyskały odpowiednio 4,0 proc. oraz 6,1 proc." - napisano w raporcie.

Największą dynamikę zmian wartości zarządzanych aktywów odnotowały fundusze akcyjne, gdzie zgromadzone środki wzrosły o 1,7 mld zł, czyli o 6 proc.

d1d95iw

"Tak duży przyrost aktywów został osiągnięty zarówno dzięki bardzo dobrym wynikom, jak i dodatniemu bilansowi sprzedaży rozwiązań. W efekcie aktywa funduszy akcyjnych na koniec września przekroczyły 29 mld zł" - podano w raporcie.

Dobra koniunktura na rynku akcji wpłynęła pozytywnie również na wzrost wartości aktywów funduszy mieszanych. Na koniec minionego miesiąca łączna wartość zarządzanych aktywów wyniosła blisko 20,5 mld zł, rosnąc o 1,7 proc.

Wzrost aktywów o 0,8 proc. zanotował również segment funduszy gotówkowych i pieniężnych. Aktywa zgromadzone w tym segmencie wyniosły na koniec września 19,89 mld zł.

W ujęciu procentowym najmocniej wzrosły we wrześniu aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu. Wzrost ten wyniósł 6,7 proc.

d1d95iw

Fundusze dłużne odnotowały z kolei we wrześniu kolejny miesięczny spadek aktywów.

"Utrzymujący się od kilku miesięcy odpływ środków z tych rozwiązań wpływa na kurczenie się wartości zgromadzonych w nich środków. W samym wrześniu aktywa pod zarządzaniem zmniejszyły się o 925 mln zł, w tym o 578 mln zł zmniejszyły się środki zgromadzone tylko w funduszach dłużnych o uniwersalnej strategii" - podano w raporcie.

"Choć od początku roku aktywa nieznacznie wzrosły (o 3,3 proc.), to ich dział w rynku zmniejszył się z 28,3 proc. na koniec grudnia 2012 roku do 24,7 proc. na koniec września" - dodał.

Skurczyła się również wartość środków zgromadzonych w funduszach aktywów niepublicznych. Spadek wyniósł we wrześniu 0,4 proc., zmniejszając wartość aktywów do 28,87 mld zł. (PAP)

kuc/ osz/

d1d95iw

Podziel się opinią

Share
d1d95iw
d1d95iw