Trwa ładowanie...
d3m4sxp
d3m4sxp
espi

ALCHEMIA - Korekta raportu bieżącego nr 112/2012 z dnia 31.07.2012 - Realizacja programu skupu a...

ALCHEMIA - Korekta raportu bieżącego nr 112/2012 z dnia 31.07.2012 - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży. (112/2012)
Share
d3m4sxp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 112 / 2012 K
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 112/2012 z dnia 31.07.2012 - Realizacja programu skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent Alchemia S.A koryguje podstawę prawną zawartą w raporcie nr 112/2012 z dnia 31.07.2012 r. w następujący sposób: Było: Podstawa prawna: § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności Winno być: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
d3m4sxp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. finansowych
2012-08-08 Małgorzata Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m4sxp

Podziel się opinią

Share
d3m4sxp
d3m4sxp