Trwa ładowanie...
dxxv7r1
espi

ALCHEMIA - Zakończenie sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi. (2/2015)

ALCHEMIA - Zakończenie sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi. (2/2015)
Share
dxxv7r1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Zakończenie sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Alchemia S.A., zwanej dalej Emitentem informuje o zakończeniu w dniu 7 stycznia 2015 r. trzech sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi, o których Emitent informował w następujących raportach bieżących: a) RB nr 109/2014 z dnia 17 października 2014 r b) RB nr 110/2014 z dnia 20 października 2014 r. c) RB nr 115/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. Wyżej wskazane spory zbiorowe zostały zakończone poprzez złożenie w trakcie rokowań przez ich strony zgodnych oświadczeń o ich zakończeniu. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)
dxxv7r1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finasowych
2015-01-08 Magdalena Matłach Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxxv7r1

Podziel się opinią

Share
dxxv7r1
dxxv7r1