Trwa ładowanie...
d3pn7dq
espi

ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (169/2011)

ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (169/2011)

Share
d3pn7dq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 169 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Alchemia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Emitentem) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2011 r. Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, ze zm.) od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, informujące o transakcjach kupna akcji Alchemia S.A Treść zawiadomienia: 1). Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji Członek Rady Nadzorczej Emitenta 2). Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z Emitentem: Osoba przekazująca informację jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta 3). Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje Spółki Alchemia S.A 4). Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: 1./ Kupno akcji Alchemia S.A ? transakcje na sesji 2./ Kupno akcji Alchemia S.A ? transakcje na sesji 3./ Kupno akcji Alchemia S.A ? transakcje na sesji 4./ Kupno akcji Alchemia S.A ? transakcje na
sesji 5./ Kupno akcji Alchemia S.A ? transakcje na sesji 5). Data i miejsce zawarcia transakcji a). data zawarcia transakcji/ data rozliczenia transakcji 1./ 12.12.2011 / 15.12.2011 r. 2./ 12.12.2011 / 15.12.2011 r. 3./ 13.12.2011 / 16.12.2011 r. 4./ 14.12.2011 / 19.12.2011 r. 5./ 15.12.2011 / 20.12.2011 r. b). miejsce transakcji - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6). Wolumen i cena transakcji 1./ 31.000 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) / 4,65 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji) 2./ 147.902 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) / 4,56 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji) 3./ 26.862 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) / 4,45 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji) 4./ 13.466 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) / 4,48 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji) 5./ 33.342 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) / 4,41 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji) Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgodny na publikację danych osobowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pn7dq

| | | ALCHEMIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pn7dq

Podziel się opinią

Share
d3pn7dq
d3pn7dq