Trwa ładowanie...
d3xzw5y
d3xzw5y
espi

ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału na Walnym Zgromadzeniu (42/2011)

ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału na Walnym Zgromadzeniu (42/2011)
Share
d3xzw5y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana dotychczas posiadanego udziału na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Alchemia S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 lipca 2011 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Skotan S.A, w którym Skotan S.A zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych, zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Alchemia S.A. Treść zawiadomienia: " Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) uprzejmie informuje, iż w dniu 18 lipca 2011r. Skotan SA (Emitent) dokonał zbycia 100 000 szt. akcji spółki Alchemia S.A (Spółka). Transakcja zbycia akcji Spółki nastąpiła w trybie transakcji sesyjnej zwykłej. Przed dokonaniem transakcji Emitent posiadał 10 383 463 szt. akcji Alchemia S.A., które stanowiły 5,02 % kapitału zakładowego Spółki.
Posiadane akcje uprawniały do 5,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Po dokonaniu transakcji Emitent posiada 10 283 463 szt. akcji stanowiących 4,97 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do 4,97% głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia SA i stanowi 4,97 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Jednocześnie Skotan S.A informuje, iż podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Alchemia SA., jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xzw5y

Podziel się opinią

Share
d3xzw5y
d3xzw5y