Trwa ładowanie...
d2dgyza
espi

ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. ...

ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. (80/2014)
Share
d2dgyza

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Emitent Alchemia S.A informuje, iż w dniu 31.07.2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Grażyny Wandy Karkosik, w którym Pani Grażyna Wanda Karkosik zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Alchemia S.A. Treść zawiadomienia: ?Zgodnie z artykułem 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 22 lipca 2014 roku nabyłam 3.245.000 sztuk akcji Alchemia S.A. Transakcja ta spowodowała przekroczenie o 2% progu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Alchemia S.A. Przed dniem transakcji posiadałam 39.051.979 sztuk akcji Alchemia SA, co stanowiło 18,865 % udziału w kapitale zakładowym
spółki. Posiadane przeze mnie akcje dawały 35.434.929 głosy na WZ, co stanowiło 17,118% ogólnej liczby głosów na WZ Alchemia S.A. Na dzień 25 lipca 2014 roku posiadam 38.661.765 sztuk akcji spółki Alchemia S.A. stanowiących 19,33% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają mnie do 38.242.792 głosów na WZ, co stanowi 19,12% ogólnej liczby głosów na WZ Alchemia S.A.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza