Trwa ładowanie...
d41tbxk
espi
03-12-2010 16:54

ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ (104/2010)

ALCHEMIA - Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ (104/2010)

d41tbxk
d41tbxk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 104 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent Alchemia S.A informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 grudnia 2010 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, w którym Pan Roman Krzysztof Karkosik zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Alchemia S.A.Treść zawiadomienia:"Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam, iż dnia 1 grudnia 2010 roku powziąłem informację, iż w wyniku zarejestrowania przez sąd obniżenia wysokości kapitału zakładowego spółki Alchemia S.A. siedzibą w Warszawie (Spółka) w związku z umorzeniem akcji tej spółki nabytych przez nią w ramach skupu akcji własnych zmienił się mój bezpośredni
oraz pośredni udział w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki Alchemia SA.Rejestracja przez sąd obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki miała miejsce w dniu 15 listopada 2010 roku.Dnia 14 listopada 2010 roku mój stan posiadania wynosił bezpośrednio 120.405.421 akcji spółki Alchemia SA, co stanowiło 53,52% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 120.405.421 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 53,52% ogólnej liczby głosów na WZ oraz pośrednio 23.479.084 akcje spółki Alchemia SA, co stanowiło 10,44% udziału w kapitale zakładowym, posiadane akcje dawały 23.479.084 głosy na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,44% ogólnej liczby głosów na WZ.Na dzień 3 grudnia 2010 roku jestem posiadaczem bezpośrednio 120.985.421 sztuk akcji Alchemia S.A., co daje 58,45% w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają 120.985.421 głosy na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 58,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i pośrednio poprzez spółki ode mnie zależne 5.585.084 sztuk akcji Alchemia
S.A., co daje 2,70% w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają 5.585.084 głosy na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 2,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.|" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tbxk

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Karina Wściubiak-Hankó Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41tbxk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d41tbxk